Slide03

Blog

Wijktafel Mierlo-Hout donderdag 29 augustus 2013 zaal de Koning 20.00u

Uitnodiging voor wijktafel Mierlo-Hout

 

Beste wijkbewoners, vrijwilligers- en professionele organisaties in Mierlo-Hout,
Op donderdag 29 augustus 2013  vindt in zaal de Koning aan de Mierloseweg 301, de wijktafel Mierlo-Hout plaats. Van 20.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur zal het Wijkactieplan 2013-2015 door betrokken partijen aan u worden gepresenteerd. Tevens zal dan ook het Wijkactieplan 2013-2015 worden ondertekend. U bent daarbij van harte welkom.

Op 19 juni jl heeft een vertegenwoordiging van college van burgemeester en wethouders een vooroverleg met de wijkraad gevoerd.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

20.00 – 20.05  Opening en welkom door weth. J. van den Heuvel

20.05 – 20.15  Terugkoppeling uit het vooroverleg

Door weth. J. van den Heuvel (namens het college)

Door dhr. J. Drouen  (namens de Wijkraad Mierlo-Hout)

20.15 – 21.15  Presentatie Wijkactieplan Mierlo-Hout 2013- 2015

Door dhr. J. Drouen  (namens de Wijkraad Mierlo-Hout)

In het wijkactieplan zijn 10 trekkers van in totaal zo’n 30 actiepunten.

Partijen zullen hun actiepunten kort toelichten.

21.15 – 21.20  Sluiting eerste gedeelte door weth. J. van den Heuvel.

Pauze

21.30 – 22.00 Enkele agendapunten vanuit de wijkraad.

 

Met vriendelijke groeten,

Mede namens wethouder Jan van den Heuvel,

 

Jan Drouen

Voorzitter Wijkraad Mierlo-Hout