slide19

Blog

Wijkbijeenkomst

Maandag aanstaande om 20.00u in de koning is er de Wijkbijeenkomst.

Agenda:

Wijkbijeenkomst WB007 WRMH.
25 maart 2013 om 20.00 uur.
Plaats: Zaal de Koning

01. Welkom.

02. Notulen Wijkbijeenkomst WB006.

03. Mierloseweg.

 • Historisch verloop + gemaakte afspraken.
 • Overzicht van voorvallen.
 • Hoe verder?

04. Nieuws vanuit de commissies.

05. Renovatie Geseldonk/ overgang naar gesubsidieerd wijkhuis.

 • Voornemens op bestuurlijk niveau.
 • Aanvragen van diverse subsidies.
 • Voorstel toekomstige indeling Geseldonk.
 • Een gesubsidieerd wijkhuis. Wat betekent dat?
 • Planning.

06. Parkeerplaats tegenover Houtse Bazar.

07. WijkActiePlan medio 2013 tot medio 2015.

 • Onderwerpen vanuit de wijk.
 • Wijktafel 19 juni 18.00 uur.
 • Openbaar gedeelte 19 juni vanaf 19.30 uur.

08. Ontwikkelingsplan Mierlo – Hout.

 • Mogelijke aandachtsgebieden.
 • Vooraf gesprek met gemeente over status
 • Uitwerking door wijkbewoners, professionals, gemeente?
 • Planning > 2 , 4 , 6 en 10 jaar.
 • Uitvoering.

09. Signaleringsteam Mierlo – Hout.

 • Korte toelichting.

10. Wat speelt er binnen de wijk?

 • Positieve ontwikkelingen en/of initiatieven.
 • Knelpunten en algemene vragen en/of opmerkingen.

11. Financiën.

 • Vogelaargelden.
 • Begroting 2013.

12. Communicatiemiddelen/contact met de wijkbewoners.

13. Rondvraag.

14. Einde van de bijeenkomst (22.00 u.)