slide23

Blog

Terugblik Wijkbijeenkomst 25 maart 2013

De 1e openbare wijkbijeenkomst van 2013 in De Koning vond plaats op 25 maart en werd zeer goed bezocht. Columniste/schrijfster Hetty Aarts (Noortje) schrijft al enige tijd verhalen voor het medium De MierloHoutenaar en maandagavond liet zij zich als gast motiveren  door de zaken die aan de orde kwamen tijdens  deze drukke wijkraadvergadering.  Haar verhaal kunt  u  teruglezen op de website van De MierloHoutnaar . Het bestuur van de wijkraad dankt  Hetty voor haar mooie bijdrage.