slide23

Wapenschild Mierlo Hout

Ter gelegenheid van de officiële onthulling van het bord is door fotograaf/redacteur Mario Coolen een soort van wijkwapen ontworpen, wat een samenvoeging is van het oude gemeentewapen van Mierlo en het in opspraak geraakte Helmondse wapenschild. Henk was zo blij met het ontwerp dat hij het boven elke overeenkomst die de genodigden ondertekenden, had laten afdrukken. Ook andere aanwezigen waren bijzonder enthousiast over het frisse nieuwe ontwerp van dit wapenschild. Aan de voorzitter van de ondernemers vereniging Dhr. Wim Brouns opperde Van de Westerlo dat het geweldig zou zijn als er in de toekomst bij iedere winkelgevel of woonhuis een vlag zou prijken met het nieuwe wapen van Mierlo-Hout. Ook zouden er stickers verspreid kunnen worden. Tijdens de bijeenkomst werd door Coolen het ontwerp toegelicht aan de hand van de geschiedenis van Mierlo-Hout.  Het ontwerp van het schild toont op de rechterhelft het wapen van Mierlo, waartoe Mierlo-Hout voorheen behoorde en op de linkerhelft het wapen van Helmond, waartoe Mierlo-Hout nu behoort. Het blauwe gedeelte staat in perspectief en is synoniem voor het Eindhovens kanaal, dat de grens vormt tussen Helmond en Mierlo. De drie goudkleurige vaandels symboliseren de drie bruggen, die tot op heden nog een bestaande verbinding vormen tussen Mierlo en Mierlo-Hout.