Slide15

Blog

Vrijdag 7 december 2012, de Nationale Vrijwilligersdag

Waarderingsactiviteit voor vrijwilligers

Vrijdag 7 december 2012 is de Nationale Vrijwilligersdag, waarop vrijwilligers in het zonnetje gezet kunnen worden. In Helmond zijn erg ongeveer 20.000 vrijwilligers actief die een belangrijke rol vervullen in het draaiende houden van veel activiteiten. Denk aan de sportverenigingen, de mensen die maaltijden bezorgen bij ouderen en helpen in verzorgingstehuizen, maatjes en vrijwilligers bij de kinderactiviteiten.

Het is dit jaar mogelijk om vanuit verenigingen, stichtingen, organisaties en actieve burgers een waarderingsactiviteit te organiseren voor eigen vrijwilligers en daarvoor een financiële bijdrage aan te vragen van € 100,-  Dit geld is ter beschikking gesteld door Gemeente Helmond en aan te vragen via LEVgroep.

Voorwaarden:

  • De activiteit moet uitgevoerd worden op 7, 8 of 9 december 2012
  • De activiteit is een waarderingsactiviteit voor uw vrijwilligers
  • Het aangevraagde geld wordt gebruikt om de waarderingsactiviteit te financieren

Geld aanvragen: administratie.

  • Stuurt u dit volledige ingevulde formulier per post naar LEVgroep t.a.v. Marieke Arts, Postbus 296 , 5700 AG in Helmond.
  • LEVgroep probeert u binnen twee weken te laten weten of we besloten hebben u een bijdrage te geven of niet.
  • Wees er snel bij, op = op!

De financiële procedure

  • Áls we besluiten uw waarderingsactiviteit financieel te steunen, wordt het geld in week 47 naar u overgemaakt.
  • Na de waarderingsactiviteit ontvangen wij graag een foto van de uitvoering van de activiteit.
  • Tijdens de uitvoering van de waarderingsactiviteit komen wij graag even langs.

Aanvraagformulier:
Aanvraagformulier waarderingsactiviteit

Aanvragen kunnen verstuurd worden naar :
Via mail: annemieke.voogd@levgroep.nl
Via post: LEVgroep,
tav Annemieke Voogd
Postbus 296
5700 AG Helmond

Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.