Slide08

Blog

Wijkraad zoekt versterking

De wijkraad Mierlo-Hout zoekt nieuwe leden om de wijkraad te versterken. Vindt u het leuk om iets voor uw wijk te betekenen en wilt u er wat tijd in steken, maakt u dan eens een afspraak. De wijkraad heeft als eerste een verbindende taak tussen het College van Burgemeester en Wethouders en de wijk. Daarnaast zetten de wijkraad en de verschillende commissies zich in om de leefbaarheid binnen de wijk te vergroten. De wijkraad Mierlo-Hout zoekt nieuwe leden, maar nodigt speciaal jongeren uit zich aan te melden. Als u zich op een positieve en opbouwende manier wilt inzetten voor Mierlo-Hout dan is uw inbreng in de wijkraad van harte welkom! Betrokken inwoners die enkele uurtjes willen vrijmaken voor de wijk of die eerst wat meer informatie wensen kunnen zich melden via wijkraad.secretariaat@mierlo-hout.org