Slide15

Blog

Vergadering 22 april

De vergadering van 22 april a.s. komt te vervallen daar deze reeds op 25 maart j.l. heft plaatsgevonden.
Dit onder andere vanwege de verbouwing van de Geseldonk.