Slide10

Blog

Van olifantenpaadje naar volwaardige trap

Al een aantal jaren wordt er druk gebruik gemaakt van de verkorte route bij de fiets- en voetgangerstunnel ter hoogte van het station in Mierlo-Hout. Veelal door schoolgaande kinderen vanuit de wijk Kroon-Krollaan en Ashorst die graag via de meest veilige weg naar de St. Odulfusschool lopen. Maar ook door treinreizigers werd van het zogenaamde ‘olifantenpaadje’ veel gebruik gemaakt. Monique Henkelman van de verkeerscommissie van de St. Odulfusschool heeft zich dan ook hard gemaakt om een vaste doorgang te realiseren. Daar aanpassingen voor de veiligheid van de kinderen rondom de school niet echt vlot verliep, is de commissie verkeer van de wijkraad Mierlo-Hout erbij betrokken geraakt. Na realisering van de schoolzone in december 2013 is het is dan ook mooi om te zien dat na de zomervakantie alle schoolkinderen van de nieuwe trap gebruik kunnen maken en voortaan via het Henkelmanpaadje de veiligste en kortste route naar school kunnen nemen.

Henkelmanpaadje

Henkelmanpaadje