Slide13

Uitleg

Kent u iemand of een groepering die in aanmerking komt voor de onderscheiding, meld deze dan aan, voorzien van een goede motivering. Er zijn wel enkele criteria waaraan moet worden voldaan: de kandidaat is woonachtig in de wijk Mierlo-Hout en heeft zich op uitzonderlijke wijze ingezet voor een doel dat meerwaarde heeft voor de wijk. Bestuursleden van de stichting Wijkraad Mierlo-Hout kunnen niet worden voorgedragen. De jury bestaat uit enkele bestuursleden van de stichting en enkele personen van buiten de wijk. Voorzitter van de jury is onze wijkwethouder Frans Stienen. Uit de aanmeldingen worden door de jury maximaal 10 kandidaten en 3 groeperingen uitgenodigd voor de uitreiking en deze kandidaten worden bekendgemaakt op de website van de wijkraad Mierlo-Hout. Aan de kandidatuur zijn behalve een sculptuur, een oorkonde en een persoonlijk geschenk ook enkele geldprijzen verbonden, te besteden aan een doel in de wijk Mierlo-Hout. Middels het nominatieformulier, dat u kunt vinden op de website van de wijkraad, kunnen personen en/of groeperingen aangemeld worden voor De Mierlo-Houtenaar en groepering van het jaar. De aanmelding dient voorzien te zijn van een goede motivering, waar uit blijkt waarom die persoon of groepering voor de onderscheiding in aanmerking komt. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan staan hier.