Slide08

Blog

Stadspenning voor Voorzitter Jan Drouen

Tijdens een feestelijk receptie bij de Brandevoortse Hoeve ter gelegenheid van zijn 40-jarig onderwijsjubileum heeft onze voorzitter Jan Drouen uit handen van burgemeester Fons Jacobs de stadspenning van de gemeente Helmond ontvangen. Drouen kreeg de penning uitgereikt als blijk van waardering en respect voor zijn inzet ten behoeve van een stuk gemeenschapsvorming in Mierlo-Hout en in Brandevoort. Na de uitreiking door burgemeester Fons Jacobs werd de bijbehorende oorkonde voorgelezen door wethouder Frans Stienen. Natuurlijk was er voor echtgenote Hermine Drouen een mooi boeket bloemen. (Foto Cofoto, Mario Coolen)