slide23

Blog

St. Odulfusschool begint schoolzone

St. Odulfusschool begint schoolzone

 

Ruim een jaar geleden heeft de verkeerscommissie wijkraad Mierlo- Hout contact gelegd met de verkeerscommissie van de  St.Odulfusschool in Mierlo- Hout. Deze commissie probeerde al jaren e.e.a. voor elkaar te krijgen rondom de verkeersveiligheid van de basisschool. Het voorstel was om dan alle basisscholen van Mierlo- Hout uit te nodigen en dit was inderdaad een goede zet.

 

Een brief die door de basisscholen van Mierlo- Hout en de wijkraad was ondertekend werd overhandigd aan de Gemeente Helmond. Deze brief werd zeer positief ontvangen. Platform Verkeersveiligheid Helmond had namelijk een soortgelijke gedachte als de wensen in de brief.

De Gemeente Helmond vond het een goed idee en heeft alles uitgewerkt, zo kunnen alle basisscholen van Helmond deelnemen. De schoolzone is duidelijk herkenbaar en overal in Helmond gelijk. De basisscholen mochten in een workshop zelf aangeven wat een goede verkeersveiligheid zou opleveren. De inspraak hierin werd als zeer positief ervaren. De uitvoering wordt nu in het vierde kwartaal van 2013 uitgevoerd. Scholen die nog niet actief hebben deelgenomen worden volgend jaar nog benaderd en daar wordt natuurlijk ook dezelfde schoolzone aangelegd.

Verder wordt nog bekeken of er volgend jaar nog een project kan komen voor de middelbare scholen. Dit verzoek kwam namelijk tijdens de workshop naar voren.
De feestelijke opening vindt plaats op 18 december om 8.30 uur aan de Odulfusstraat en wordt gezamenlijk verricht door leerlingen van de St.Odulfusschool en wethouder F. Stienen. Belangrijk is echter dat hierna de ouders en scholen ook zelf actief gaan werken aan de verkeersveiligheid. Alleen met een schoolzone kom je er niet. Ouders kunnen vaker de auto laten staan of parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken, al is dit dan een stukje lopen. Verder zal er nog per school bekeken worden of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit gaat in de loop van 2014 ook plaats vinden.

Ook is het fijn om te kunnen vermelden dat in het komende jaar aan de zuidzijde van het station aan de rechterkant van het Ashorstpad bij de fietstunnel een trap wordt gerealiseerd.  Een goede oplossing voor voornamelijk leerlingen van de St.Odulfusschool . Zij maken hier al jarenlang veel gebruik van door te klauteren over een soort “olifantenpaadje” door het plantsoen.