Rotonde de Barrier

Blog

Sloopproject 2

De leegstaande winkelpanden en appartementen in de Pastoor van de Spijkerstraat voorheen eigendom van Adriaans VastgoedĀ zijn eind september verkocht voor herontwikkeling aan Woningbouwvereniging Volksbelang Helmond. Een nieuwe invulling voor het perceel is afhankelijk van het bestemmingsplan en daarover is tot op heden bij de nieuwe eigenaar nog niets bekend. In afwachting van de sloopwerkzaamheden heeft de aannemer hekken rondom het pand geplaatst.