slide19

Blog

Ontwerpbesluit spoor Mierlo-Hout ter inzage

Het ontwerpbesluit betreffende de aanleg van de aanvullende geluidsschermen en raildempers in Mierlo-Hout ligt inmiddels ter inzage. Bijgaand de plattegrond met de locaties van de voorgenomen geluidsschermen en raildempers. Op www.helmond.nl/stillerspoor kan men alle stukken inzien. Belanghebbenden kunnen vanaf 2 juni gedurende 6 weken hun zienswijze indienen. In de wijk Mierlo-Hout worden de bewoners aan de Noord Parallelweg, ter hoogte van het nieuwe scherm, per brief hierover geïnformeerd.

Geluidschermen
Raildempers