Slide10

Blog

Onderzoek betrokkenheid Helmonders

Inge van Asseldonk is stagiaire bij de gemeente Helmond en bezig met haar afstudeerscriptie. De scriptie gaat over het stimuleren van burgerparticipatie in Helmond. Oftewel: hoe kunnen Helmonders nog makkelijker betrokken worden in het meedenken en –doen met plannen in de stad, een hot topic op dit moment in Nederland waar wij als wijkraad natuurlijk ook heel erg bij betrokken zijn.

Voor haar afstudeerscriptie neemt Inge een enquête af onder zoveel mogelijk wijkbewonders.

De enquête is te vinden via deze link: http://www.thesistools.com/web/?id=458193.
Het is maar een korte enquête: hij bestaat uit 10 vragen en het invullen duurt maximaal 7 minuten.