Slide15

Blog

Meten is weten

Tijdens een informatiebijeenkomst in 2009 hebben bewoners van Mierlo-Hout hun bezorgdheid uitgesproken over wat de gevolgen zijn voor delen van de wijk waar geen spoorschermen zijn gepland. Ze verwachtten dat op plaatsen zoals de spoorwegovergang dan als een trechter zou gaan werken voor het geluid en omwonenden nog meer geluidsoverlast zouden ondervinden dan nu al het geval is.

Omwonenden, vertegenwoordigers van de wijkraad Mierlo-Hout en de gemeente bespraken afgelopen week de planning van de nulmeting. (Foto Cofoto, Mario Coolen)

Toenmalig wethouder Trix Houthooft- Stockx heeft destijds de Wijkraad Mierlo-Hout toegezegd daar onderzoek naar te laten verrichten. Nu de realisatie van de spoorschermen bijna een feit is, was het de afgelopen week tijd voor de uitvoering van de nulmeting in die delen van de wijk. Nadat de schermen geplaatst zijn wordt de meting nogmaals verricht. Graag wil men op voorhand weten of dit een geluidservaring is of dat er daadwerkelijk meer decibellen aan geluid ontstaat. Gedurende drie weken wordt het geluid gemeten. Na de plaatsing van de schermen worden opnieuw metingen verricht. De reflectie kan men dus zien of het probleem een geluidservaring is of dat het probleem verlegd is naar de andere straten.