Slide11

Blog

Nieuw geel

Hier en daar nog een klein stukje asfalt, maar dan is de aanleg van een nieuwe fietsweg en fietsbrug aan de Noord Parallelweg in Mierlo-Hout geheel afgerond. Bij de reconstructie en het installeren van een nieuwe VRI op deze kruising ter hoogte van de Mierloseweg is nu ook de westkant van de Noord-Parallelweg voorzien van een onderbroken gele streep. Hiermee is het parkeren langs deze markering uitgesloten. Enkele jaren geleden al, werd vanwege de veiligheid een parkeerverbod ingesteld ter hoogte van het café aan de overkant van de kruising. Ook daar zijn de stoepranden inmiddels aan beide zijde van het weggedeelte opnieuw voorzien van dit nieuwe geel. (Foto Cofoto, Mario Coolen)