Slide05

Blog

Ingezonden brief

Attentie Buurtpreventie Apostelwijk vroeg aandacht voor de desolate maar vooral onveilige situatie rondom het (sloop) pandje langs Tankstation Verbakel op de Mierloseweg. Het college reageerde positief op de vraag van de werkgroep om dit pand te gaan slopen. Er werd een sloopvergunning aangevraagd en de sloop werd verder aanbesteed. Alleen toen de voortgang, dus de sloop, wat langer op zich liet wachten werd bij het college gevraagd naar de voortgang / stand van zaken. Toen bleek echter dat het te slopen gedeelte zodanig was “verbonden” met de naastliggende woning dat de voorziene sloop problematisch en zelfs niet mogelijk was! Omdat dit pandje plat gezegd ook niet uitmondde in sierlijkheid, werd contact gezocht met de eigenaar van dit ( bewoonde) pandje; Makelaar Adriaan van de Heuvel. Het gemeentelijk verzoek om tot aankoop van dit pand te komen, werd in goed overleg  met van den Heuvel geregeld en afgerond. Dat betekent concreet dat beide pandjes nu zullen worden gesloopt. De gemeente zal dit verder in gang gaan zetten. Begrijpelijk dat de werkgroep Attentie Buurtpreventie Apostelwijk blij is met de gemeentelijke actie en hiermee haar doelstelling om zich in te zetten voor het leven en wonen in de Apostelwijk ( incl. Mierloseweg)   hiermee weer een steentje heeft bijgedragen, in dit geval een sloopsteentje.

Mvrgr. Berry Smits hoofdcoördinator Attentie Buurtpreventie Apostelwijk

(Archieffoto Cofoto, Mario Coolen)