Slide12

Blog

Hooravond over de Programmabegroting 2013

Woensdag 31 oktober organiseert de gemeenteraad van Helmond een hooravond over de Programmabegroting 2013. Tijdens die avond mogen inwoners van Helmond op persoonlijke titel of namens een organisatie hun mening geven over die begroting.

Persbericht:
Persbericht hooravond begroting

Ook de bijbehorende stukken van de website van de gemeente hebben voor u verzameld:
Aanbiedingsbrief begroting 2013
Belastingverordeningen en tarieven 2013
Presentatie Begroting 2013
Programmabegroting 2013
Nota reserves en voorzieningen 2012
Brandbrief Wet HOF