Slide03

Blog

Heroverweging “Wijkaccommodaties”

HEROVERWEGING “WIJKACCOMMODATIES” VALT GUNSTIG VOOR MIERLO-HOUT
Tijdens de raadsvergadering van 4 oktober jl. is bij de behandeling van de “heroverweging wijkaccommodaties” unaniem besloten om de gelden voor de oorspronkelijke nieuwbouw voor de jeugdaccommodatie Orion ad. € 450.000,00 in te zetten voor een wijkaccommodatie in Mierlo-Hout. Dit na het indienen en ondertekening van een amendement afkomstig van SDOH-D66-Helmondse Belangen, het CDA en de VVD. Een projectgroep van de gemeente Helmond en enkele belanghebbende partijen in Mierlo-Hout, waaronder de wijkraad, gaan bekijken hoe die middelen uiteindelijk zullen worden ingezet. In die multifunctionele wijkaccommodatie zal ook de jeugd een plaatsje gaan krijgen. Eerder was het voorstel om die middelen voor de gehele stad in te zetten. Met het behoud van het amendement is een eerste stap gezet in de richting van een nieuw wijkhuis voor Mierlo-Hout.