Slide10

Blog

Help Commissie Jongeren

De commissie jeugd en jongeren maakt onderdeel uit van de wijkraad Mierlo-Hout en heeft als doel te komen tot een samenhangend aanbod voor de jeugd en jongeren in Mierlo-Hout. Dit kan de commissie natuurlijk niet alleen en nodigt alle partijen in Mierlo-Hout uit om op 3 april samen te komen en te brainstormen over hoe dit gezamenlijk kan worden bereikt.

Er zijn in Mierlo-Hout diverse partijen, verenigingen, scholen en clubs, die zich bezig houden met de jeugd en jongeren uit Mierlo-Hout. Elke vereniging, club heeft zijn eigen achterban, eigen vrijwilligers, materialen, kennis en kunde. Hoe kunnen allen de basis dusdanig inrichten dat de jeugd en jongeren worden bereikt, het zijn immers ook de vrijwilligers van de toekomst. In het kader van het gemeenschappelijke belang hoopt de commissie dat u met hen wilt meedenken op 3 april in Odulfus basisschool aan de Slegerstraat 2a. U kunt zich aanmelden bij wijkraad.secretariaat@mierlo-hout.org of via Secretariaat Wijkraad Mierlo-Hout Dolfijnlaan 84, 5706 VB Helmond. De commissie is ook hard opzoek naar personen die hen kunnen komen versterken.