Slide09

Blog

Éénrichtingsverkeer Houtwijk

De gemeente heeft een voorstel voor éénrichtingsverkeer aan alle bewoners van de Houtwijk doen toekomen.
Bijgaand treft u aan de tekening welke bij dit voorstel was ingesloten.
Aan de bewoners van de Houtwijk nu de vraag kenbaar te maken hoe ze over het voorstel denken.

download kaart :  voorstel éénrichtingsverkeer Houtwijk