Slide08

Spelregels

Spelregels verkiezing De Mierlo-Houtenaar van het jaar:

– Middels het nominatieformulier kunnen personen en/of groeperingen aangemeld worden voor De Mierlo-Houtenaar van het jaar, dit kan vanaf 1 september van dit jaar.

– De aanmelding dient voorzien te zijn van een goede motivering, waaruit blijkt waarom die persoon of groepering voor de onderscheiding in aanmerking komt.

– Er zijn enkele criteria vastgesteld waaraan een kandidaat moet voldoen:
o Hij of zij heeft zich op uitzonderlijke wijze ingezet voor een doel dat meerwaarde heeft voor de hele wijk.
o Hij of zij is woonachtig in de wijk Mierlo-Hout.

– De jury selecteert maximaal 10 kandidaten en 3 groeperingen die worden uitgenodigd voor de uitreiking.

– De namen van de uitgenodigde kandidaten en groeperingen worden op de website gepubliceerd.

– Uit de kandidaten en groeperingen die uitgenodigd zijn, wordt door de jury “De Mierlo-Houtenaar” en de “Groepering van het jaar” gekozen.