Slide08

Blog

24 november College van B&W brengt bezoek aan de wijk

Beste wijkbewoners van Mierlo-Hout, wijkorgaan en kernpartners,

In goed overleg met uw wijkorgaan is afgesproken dat een brede vertegenwoordiging van het college van Burgemeester en Wethouders op zaterdag 24 november 2012 van 9.00 uur tot 12.00 uur een wijkbezoek zal afleggen aan Mierlo-Hout. In deze brief wordt u hiervoor uitgenodigd.

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

  • Van 9.00 uur tot 9.30 uur:  Welkomstwoorden wijkorgaan en college, alsmede uitleg over de individuele werkbezoeken van collegeleden.
  • Van 9.30 uur tot 10.45 uur:  Uiteengaan naar de diverse locaties voor de individuele werkbezoeken van collegeleden.
  • Van 10.45 uur tot 11.00 uur:  Iedereen komt terug naar de centrale locatie: .
  • Van 11.00 uur tot 11.30 uur:  Terugkoppeling door collegeleden van de werkbezoeken en gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarna formele afsluiting door college en wijkorgaan.
  • Van 11.30 uur tot 12.00 uur:  Nazit met gelegenheid tot informeel contact.

Het college streeft naar een laagdrempelig wijkbezoek, waar in een kort tijdsbestek meerdere locaties bekeken kunnen worden en/of onderwerpen besproken kunnen worden. Het programma is zodanig samengesteld dat ook geïnteresseerde wijkbewoners kunnen aansluiten. Echter, het kan zijn dat bij bepaalde werkbezoeken, afhankelijk van aard en inhoud, de omvang van gezelschap beperkt is. Voor het college is het wijkbezoek ook belangrijk om in contact te komen met wijkbewoners en van hen te horen waar ze trots op zijn en welke zaken aandacht behoeven.

Zie voor een weergave van dit bezoek op http://www.mierlohoutenaar.nl/wijkbezoek-college/

Met vriendelijke groeten,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Wethouder Wijken,
Jan van den Heuvel.