Slide05

twitter

Van olifantenpaadje naar volwaardige trap

Al een aantal jaren wordt er druk gebruik gemaakt van de verkorte route bij de fiets- en voetgangerstunnel ter hoogte van het station in Mierlo-Hout. Veelal door schoolgaande kinderen vanuit de wijk Kroon-Krollaan en Ashorst die graag via de meest veilige weg naar de St. Odulfusschool lopen. Maar ook...
:

Ontwerpbesluit spoor Mierlo-Hout ter inzage

Het ontwerpbesluit betreffende de aanleg van de aanvullende geluidsschermen en raildempers in Mierlo-Hout ligt inmiddels ter inzage. Bijgaand de plattegrond met de locaties van de voorgenomen geluidsschermen en raildempers. Op www.helmond.nl/stillerspoor kan men alle stukken inzien. Belanghebbenden kunnen vanaf 2 juni gedurende 6 weken hun zienswijze indienen. In de...
:

Verslag – Openbare wijkbijeenkomst op 26 maart 2014 20.00 uur in De Geseldonk

Verslag openbare wijkbijeenkomst op 26 maart 2014 20.00 uur in De Geseldonk   Aanwezig: Toon van de Kam, Jan Drouen, Cor van Rijsingen, Mario Coolen, Tim Kuijpers, Anja Donkers (notulist) Joke van Eemeren, Henk v.d. Westerlo, Lex van Gennip, Jan Roefs, Jan van Rest, Jacques van Schijndel, Eric van...
:

Verslag – Wijkbijeenkomst 18 november 2013 om 20.00 uur Zaal de Koning

Wijkbijeenkomst 18 november 2013 om 20.00 uur Zaal de Koning   Aanwezig: Pieter van Rooy, Hennie Bekx, Herbert von Reth, ReggieSpoormakers, Gairthy Exalto, Theo Proost, L.C. Richard en J.C. Richard-Willems, Jan Willem Mulkens, Roland v.d. Ven, Lukas van Hoek, T. v. Schijndel, H. van Kraay, M.F. van Geel, Henri...
:

uitnodiging informatieavond herontwikkeling voormalig Texdeco terrein

De bewoners van Dr. Dreeslaan .. 5707 .. Helmond Betreft:  uitnodiging informatieavond herontwikkeling voormalig Texdeco terrein Rosmalen, 31 maart 2014   Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik u uitnodigen voor de informatieavond over de ontwikkeling van het voormalig Texdeco terrein. Heijmans heeft namens Triasterra BV en in...
:

Werkzaamheden van de Gemeente Helmond

Eikendreef: Tussen Kasteeltraverse en Mierloseweg. Halve rijbaan afzetting en inzet van 2 verkeersregelaars. Uitvoeringsperiode: voornemens voor zaterdag 5 april te hebben afgerond. Wijkonderhoud. Kanaaldijk ZW: Ten noorden van de overweg. Rijstrook centrum in wordt afgesloten. Rijstrook centrum uit (ri. A67) blijft bereikbaar. Verkeer richting centrum wordt omgeleid via de...
:

Welkom bij Nieuwjaarsbijeenkomst

Welkom bij Nieuwjaarsbijeenkomst Mierlo-Hout: Traditiegetrouw nodigt de Wijkraad Mierlo-Hout alle bewoners van de wijk uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze staat gepland op zondag 5 januari bij De Koning van 11.30 tot 13.30 uur. De nieuwe onderscheiding De MierloHoutenaar wordt dan uitgereikt aan een persoon en een organisatie. Wijkwethouder Frans...
:

St. Odulfusschool begint schoolzone

St. Odulfusschool begint schoolzone   Ruim een jaar geleden heeft de verkeerscommissie wijkraad Mierlo- Hout contact gelegd met de verkeerscommissie van de  St.Odulfusschool in Mierlo- Hout. Deze commissie probeerde al jaren e.e.a. voor elkaar te krijgen rondom de verkeersveiligheid van de basisschool. Het voorstel was om dan alle basisscholen...
:

Stichting Wijkraad werkgroep jongeren presenteert, Jeugddisco Thema “Sinterklaas”

Stichting Wijkraad werkgroep jongeren presenteert, Jeugddisco Thema Sinterklaas Jeugddisco. Jaaa het is weer zover jeugddisco. En wel op vrijdag 29 November  Aanvang 19:00 uur en einde om 21:30 uur. Natuurlijk hopen wij weer op een grote opkomst, want hoe meer zielen hoe meer vreugd Deze keer hebben we als...
:

Wijktafel in Zaal de Koning 20.00 uur maandag 18-11-2013

Maandag aanstaande is er weer de Wijktafel in zaal de Koning. Bijgaand treft u aan het verslag van de vorige Wijktafel. Wijktafel Mierlo verslag 29-8-2013
: