Slide07

Nieuws

Klok van de wap

Mierlo-Hout blijft graag bij de tijd. Zo blijkt, omdat er in de afgelopen week bij de wijkraad diverse meldingen binnenkwamen van voorbijgangers . De antieke klok bij Rotonde de Barrier aan de Hoofdstraat kampt nog altijd met technische problemen. Hoewel klokkenspecialist Toine Daelmans vorige week al direct op dezelfde...
:

Uitgelicht voor carnaval

Mierlo-Hout: Hij stond daar eerst maar wat te koekeloeren in het donker. Het standbeeldje van de CV De Houtse Kluppels verhuisde eind 2003, na de reconstructie van de Hoofdstraat van het Janssen & Fritsenplein naar een plekje tegenover de kerk. In die tijd geen gebrek aan sfeerlicht op het...
:

Ontwerpbestemmingsplan

Bron: Bekendmakingen gemeente Helmond 21 december 2011 Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht de ontwerp bestemmingsplannen “de ontwerpbestemmingsplannen: “Brandevoort Oost” en “’t Hout” met ingang van 22 december 2011...
:

Éénrichtingsverkeer Houtwijk

De gemeente heeft een voorstel voor éénrichtingsverkeer aan alle bewoners van de Houtwijk doen toekomen. Bijgaand treft u aan de tekening welke bij dit voorstel was ingesloten. Aan de bewoners van de Houtwijk nu de vraag kenbaar te maken hoe ze over het voorstel denken. download kaart :  voorstel...
:

Heroverweging “Wijkaccommodaties”

HEROVERWEGING “WIJKACCOMMODATIES” VALT GUNSTIG VOOR MIERLO-HOUT Tijdens de raadsvergadering van 4 oktober jl. is bij de behandeling van de “heroverweging wijkaccommodaties” unaniem besloten om de gelden voor de oorspronkelijke nieuwbouw voor de jeugdaccommodatie Orion ad. € 450.000,00 in te zetten voor een wijkaccommodatie in Mierlo-Hout. Dit na het indienen...
:

Judovereniging geteisterd door vandalen

In de nacht van zaterdag op zondag (18/19-06) jongstleden zijn bij de dojo van judovereniging Mierlo-Hout opnieuw vernielingen aangericht.
: