Slide03

Nieuws

Jeugddisco 26-10-2012 Thema “Halloween”

Stichting Wijkraad Mierlo-Hout. Verslag Jeugddisco 26-10-2012 Thema “Halloween” Afgelopen vrijdag 26-10-2012 was het weer jeugddisco voor de Houtse Basisscholen. Deze keer was het thema “HALLOWEEN”.  Aan dit thema gaf eigenlijk iedereen gehoor, de een was nog mooier als de andere, de kinderen zagen er allemaal fantastisch uit. Met 142...
:

Vrijdag 7 december 2012, de Nationale Vrijwilligersdag

Waarderingsactiviteit voor vrijwilligers Vrijdag 7 december 2012 is de Nationale Vrijwilligersdag, waarop vrijwilligers in het zonnetje gezet kunnen worden. In Helmond zijn erg ongeveer 20.000 vrijwilligers actief die een belangrijke rol vervullen in het draaiende houden van veel activiteiten. Denk aan de sportverenigingen, de mensen die maaltijden bezorgen bij...
:

Verslag – Jeugddisco 28 september met thema : SLAAP / PARTY

Afgelopen vrijdag 28 Sept was het weer zover, de jeugddisco. Deze keer als thema Slaap/Pyama Party. Gekozen door Ronja van Stiphout, die hierdoor recht had op 1 x gratis entree en 1 gratis consumptie. Er werd door iedereen gehoor aan gegeven en iedereen kwam ook echt in zijn /...
:

Werkzaamheden Combicentrum

Het betreft niet Mierlo-Hout maar misschien voor velen toch makkelijk om te weten. Werkzaamheden Combicentrum Mierloseweg   Parkeerverbod Nieuwstraat: parkeerverbod Nieuwstraat Persbericht: Vernieuwing Combicentrum Helmond West bewonersbrief: bewoners brief combicentrum  
:

Uitbreiding fietsenstallingen

Uitbreiding fietsenstallingen stations Er komen meer fietsenstallingen bij de stations Helmond-Brandevoort en Mierlo-Hout. Bij station Brandevoort komen in totaal tachtig plaatsen en bij station Mierlo-Hout komen acht extra fietskluizen. Bij station Brandevoort staan nu enkele fietskluizen, waarvan nauwelijks gebruik wordt gemaakt. Daarentegen is er een tekort aan gewone stallingsplaatsen....
:

Baggeren en vervangen oeverbeschoeiing vijver Ganzewinkel

Persbericht helmond 06 augsutus 2012 Baggeren en vervangen oeverbeschoeiing vijver Ganzewinkel Gemeente Helmond gaat vanaf augustus werkzaamheden uitvoeren bij de vijver in het park Ganzewinkel. Deze vijver ligt bij Houtsdonk, aan de Heeklaan. De vijver wordt uitgebaggerd en een deel van de oeverbeschoeiingen wordt vervangen. In augustus wordt een...
:

Uitbreiding herdenkingsmonument Mierlo-Hout

Het herdenkingsmonument in Mierlo-Hout werd op 22 september 2011 onder grote belangstelling onthuld. Zoals eerder werd aangekondigd is het comité  direct daarna aan de slag gegaan met de uitbreiding van het monument. Nu bijna een jaar later, is de speurtocht naar de identiteit van 11 burgerslachtoffers, allen afkomstig uit...
:

Asfalteren fietspad Heeklaan

Het fietspad aan de noordzijde van de Heeklaan tussen de Hoofdstraat en de Bergen wordt geasfalteert. Dit in het kader van onderhoud. Tevens zullen er ook enkele werkzaamheden door de nutsbedrijven uitgevoerd worden. De uitvoering start 6 aug met het aanpassen van de gasleiding bij de aansluitingen met de...
:

Vooraankondiging Buurtborrel Ashorst

Op zondag 9 september houdt Wijkverenigingvereniging Ashorst een buurtborrel van 14:00 tot 18:00 uur op het grasveld bij het grote blauwe klimrek aan de Sjef Remmenlaan. Een gezellig samenzijn met de buurt onder het genot van een hapje en een drankje. Voor de kinderen zal er een luchtkussen zijn...
:

Aanvragen Pasjes jeugddisco 2012-2013

Het schooljaar loopt weer ten einde, en we zijn ons weer aan het voorbereiden voor de zomervakantie 2012. Ook voor ons als organisatie van de jeugddisco begint er weer een nieuw seizoen, dat wil zeggen dat er weer nieuwe disco pasjes aan kunnen worden gevraagd, deze discopasjes hebben als...
: