Slide21

Nieuws

Infoavond Alcohol en Drugs

Helder over alcohol en drugs Wijkraad Mierlo-hout, Novadic Kentron, LEV-groep en Helder Theater organiseren gezamenlijk op donderdag 18 mei van 20.00 – 22.15 uur een ouderavond met informatie over alcohol- en drugs(gebruik). Ouders kunnen zich aanmelden voor deze informatieve avond via het e-mailadres: infoavond@wijkraadmierlohout.nl. Ouders schrikken vaak als zij...
:

Van olifantenpaadje naar volwaardige trap

Al een aantal jaren wordt er druk gebruik gemaakt van de verkorte route bij de fiets- en voetgangerstunnel ter hoogte van het station in Mierlo-Hout. Veelal door schoolgaande kinderen vanuit de wijk Kroon-Krollaan en Ashorst die graag via de meest veilige weg naar de St. Odulfusschool lopen. Maar ook...
:

Ontwerpbesluit spoor Mierlo-Hout ter inzage

Het ontwerpbesluit betreffende de aanleg van de aanvullende geluidsschermen en raildempers in Mierlo-Hout ligt inmiddels ter inzage. Bijgaand de plattegrond met de locaties van de voorgenomen geluidsschermen en raildempers. Op www.helmond.nl/stillerspoor kan men alle stukken inzien. Belanghebbenden kunnen vanaf 2 juni gedurende 6 weken hun zienswijze indienen. In de...
:

Verslag – Openbare wijkbijeenkomst op 26 maart 2014 20.00 uur in De Geseldonk

Verslag openbare wijkbijeenkomst op 26 maart 2014 20.00 uur in De Geseldonk   Aanwezig: Toon van de Kam, Jan Drouen, Cor van Rijsingen, Mario Coolen, Tim Kuijpers, Anja Donkers (notulist) Joke van Eemeren, Henk v.d. Westerlo, Lex van Gennip, Jan Roefs, Jan van Rest, Jacques van Schijndel, Eric van...
:

Verslag – Wijkbijeenkomst 18 november 2013 om 20.00 uur Zaal de Koning

Wijkbijeenkomst 18 november 2013 om 20.00 uur Zaal de Koning   Aanwezig: Pieter van Rooy, Hennie Bekx, Herbert von Reth, ReggieSpoormakers, Gairthy Exalto, Theo Proost, L.C. Richard en J.C. Richard-Willems, Jan Willem Mulkens, Roland v.d. Ven, Lukas van Hoek, T. v. Schijndel, H. van Kraay, M.F. van Geel, Henri...
:

Bouwkavels in planning voor Tex-Decoterrein

De wijkraad Mierlo-Hout wil meer naar buiten brengen wat er zoal speelt binnen de wijk. In de afgelopen week is er een voorlichtingsavond geweest betreffende de plannen van de gemeente over het stukje Mierlo-Hout dat bekend staat als het Tex-Decoterrein, maar zijn er meerdere zaken die op dit moment...
:

uitnodiging informatieavond herontwikkeling voormalig Texdeco terrein

De bewoners van Dr. Dreeslaan .. 5707 .. Helmond Betreft:  uitnodiging informatieavond herontwikkeling voormalig Texdeco terrein Rosmalen, 31 maart 2014   Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik u uitnodigen voor de informatieavond over de ontwikkeling van het voormalig Texdeco terrein. Heijmans heeft namens Triasterra BV en in...
:

Werkzaamheden van de Gemeente Helmond

Eikendreef: Tussen Kasteeltraverse en Mierloseweg. Halve rijbaan afzetting en inzet van 2 verkeersregelaars. Uitvoeringsperiode: voornemens voor zaterdag 5 april te hebben afgerond. Wijkonderhoud. Kanaaldijk ZW: Ten noorden van de overweg. Rijstrook centrum in wordt afgesloten. Rijstrook centrum uit (ri. A67) blijft bereikbaar. Verkeer richting centrum wordt omgeleid via de...
:

Stichting Wijkhuis De Geseldonk zoekt vrijwilligers M/V

In verband met de nieuwe opzet van Wijkhuis De Geseldonk gelegen aan de Cederhoutstraat te Mierlo-Hout, is het stichtingsbestuur op zoek naar enthousiaste mensen die samen met ons, wijkhuis De Geseldonk weer een bruisend Mierlo-Houts middelpunt maken. We kunnen mensen gebruiken voor zowel overdag als ’s avonds voor de...
:

Jeugddisco verslag New Years Party

Nieuws vanuit de jeugddisco: Afgelopen vrijdag 10 januari was het dan eindelijk  weer zover, Jeugddisco met als thema New Years Party. Met zo`n 175 kinderen was het weer een groot geslaagd evenement. Deze keer hadden we als surprise een kleine vuurwerk show, die exact om 20:15 uur aanving. Deze...
: