Slide13

Blog

Bouwkavels in planning voor Tex-Decoterrein

De wijkraad Mierlo-Hout wil meer naar buiten brengen wat er zoal speelt binnen de wijk. In de afgelopen week is er een voorlichtingsavond geweest betreffende de plannen van de gemeente over het stukje Mierlo-Hout dat bekend staat als het Tex-Decoterrein, maar zijn er meerdere zaken die op dit moment spelen en die de angstelling hebben van de commissie ‘verkeer’.

Ten noorden van het spoor ligt al enige jaren het zgn. Tex-Decoterrein.  Nu nog als een grote kale vlakte in de wijk. Vanaf september dit jaar komt het terrein beschikbaar als bouwgrond (Foto CoCopter.nl).

Ten noorden van het spoor ligt al enige jaren het zgn. Tex-Decoterrein. Nu nog als een grote kale vlakte in de wijk. Vanaf september dit jaar komt het terrein beschikbaar als bouwgrond (Foto CoCopter.nl).

Het voormalige Tex-Decoterrein wordt omgetoverd tot de Hoefkens. Er komt een wijziging in het bestemmingsplan en de planning is dat er in september van dit jaar kavels beschikbaar zijn voor de bouw van bedrijfswoningen, variërend van 900-1000 m2. Aan de zijde van de Doctor Dreeslaan zullen het expliciet woningen worden, er mag dan geen lichtreclame geplaatst worden, en aan de achterzijde op dit perceel kan een ruimte worden gerealiseerd ten behoeve van bedrijven. Deze zullen ook via de Hoefkens bereikbaar zijn via een aparte weg. Daarnaast zullen er nog tweekappers komen voor beroep aan huis met parkeergelegenheid en een speelgelegenheid voor de deur. En er worden twee vrijstaande woningen aan de Burgemeester Krollaan gebouwd. Vanwege het stiller spoor zijn al diverse aanpassingen gerealiseerd, zo zijn er spoordempers geplaatst en spoorschermen. Binnenkort wordt er gestart met de isolatie van een serie woningen. Aan de noordzijde van de Noord Parallelweg staat een geluidsscherm gepland. Het ontwerpbesluit om aanvullende schermen en raildempers te realiseren zal medio dit jaar nog ter inzage komen. De schoolzone is vorig jaar van start is gegaan bij de basisscholen in Helmond en deze wordt nu vervolgd. De scholen die al hebben deelgenomen worden op dit moment benaderd om eventuele problemen per school in kaart te brengen en te bekijken wat voor oplossingen daar nog mogelijk zijn. Verder kunnen de overige basisscholen zich aanmelden voor de workshop die op 14 mei plaats gaat vinden, om dan alsnog deel te nemen aan het project. Op dit moment zijn er volop wegwerkzaamheden rondom de Cortenbachstraat, voor de aanleg van de Kasteelherenlaan en bij de Europaweg. Daarnaast zijn er nog lopende zaken, zoals de renovatie van de Mierloseweg en handhaving. Zodra er meer bekend is, zal de commissie ‘verkeer’ opnieuw hierover berichten.