Slide05

Belangrijk

Eerste Hulp

Alarmnummer 1-1-2
Elkerliekziekenhuis 0492-595555
Dokter, alleen in spoedgevallen centrale huisartsenpost 0900-8861, Elkerliekziekenhuis
Apotheek, alleen in spoedgevallen Dienstapotheek Peellland, Elkerliekziekenhuis
Politie 0900-8844

Hulpdiensten

Dierenambulance/dierenbescherming 0492-513971
GGD Brabant Zuid-Oost 0880031100
Stadswacht 0492-845970
Graffiti Meldpunt 0492-507208
Gemeente Helmond 140492
Samenwerkende dierenartsen 0900-9933993
Bureau Sociale Raadsleiden 0492-598989
Slachtofferhulp 0900-0101

Storingen

Elektriciteit/gas 0800-9009
Water 0492594894

Gezondheid

Elkerliekziekenhuis 0492-595555
Huisartsen
- Spoedlijn huisarsten 0492-510775
- Spoed avond/weekend 0900-8861
De Zorgboog
- thuishulp 0900-8998636
- uitleen hulpmiddelen 0492-348782
- cursussen 0492-348677
- Indicatiestelling Zorg 088-7891600
Maatschappelijke werk levgroep 0492-539104
Verloskundigen
- Leen van Leuken, Marinda van de Rijt & Linda van Vroenhoven 0492-504712
- L. Daamen, M. Daamen - de Jong, W. van Melis-van Hout, L. Backx 0492-532800 www.verloskundigenhelmond.nl
- Margo van de Bunt - Le Loux 0492-663899
- Verloskundigenpraktijk Brandevoort 0492-4326699 www.verloskundigenbrandevoort.nl
Kraamzorg
- Homecare 0900-2064444
- Kraamzorg De Zorgboog 0900-8998636
Mee Helmond - ondersteuning bij leven met een beperking 0492-328000
Moeders Voor Moeders  0492-514911
Gastouderburo Spring 088-2088202
Savantzorg 088-0071100
AA hulplijn 020-6817431

Diversen

Wijkraad www.wijkraadmierlohout.nl
Compaen www.compaen.nl
Huurderbelangen Compaen www.hbvcompaen.nl en hbvcompaen@live.nl